EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE Ltd. - Exploration and Mining services  EXPLO-MINE Ltd.
Exploration and Mining services

specializace na vyhledávání a průzkum ložisek zlata a těžkých minerálů v podmínkách subsaharské Afriky. Servis pro těžbu "malých" měřítek.

Projekty realizované v Africe:
 
Burkina Faso (1995 - 2005)
- průzkum a těžba
- primární ložiska zlata
- artisanal mining - odpady po těžbě

Ghana (2001 - 2011)
- průzkum
- rozsypová ložiska zlata

Kongo - Brazzaville (2000 - 2012)
- průzkum a příprava těžby
- rozsypová ložiska zlata

Sudán (2001 - 2002)
- regionální­ průzkum
Tanzánie (1989 - 2012)
- průzkum a těžba
- rozsypová ložiska zlata
- ložiska Ni v lateritech

Guinea (2004 - 2012)
- průzkum
- rozsypová ložiska zlata

Rwanda - Burundi (2009 - 2012)
- průzkum a těžba
- vývoj úpraven surovin
- primární a rozsypová ložiska W, Sn, Ta, Nb
  a odpady po těžbě

ZLATO             TĚŽKÉ MINERÁLY             PRŮZKUM            TĚŽBA