EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesZkušenosti


Zkušenosti našich specialistůČeská republika
 • zpracování a vyhodnocení geologických a geochemických dat (detailní, semidetailní i regionální data - rudní suroviny)
 • prognózní studie rozsáhlých oblastí České republiky
 • vyhledávaní a průzkum primárních a rozsypových ložisek zlata, odpadů po těžbě zlata
 • využití odpadních kalů po těžbě stěrkopísků jako zdrojů těžkých minerálů a zlata
 • průzkum, poloprovozní těžba a finalizace těžkých minerálů z rozsypů (almandin, staurolit, rutil)
 • průzkum primárních a rozsypových ložisek Sn
 • průzkum a těžba českých granátů (využití dalších těžkých minerálů a odpadních štěrků)
 • výpočty zásob primárních i sekundárních ložisek zlata a průmyslových nerostů
 • ekonomika využití ložisek Au a těžkých minerálů
Těžba českých granátů
Těžba českých granátů


Kongo - Brazzaville, deštný prales
Kongo - Brazzaville, deštný prales
Afrika
 • zpracování a vyhodnocení dat regionálního průzkumu (Etiopie, Mosambik 1984 - 1987)
 • průzkum a těžba rozsypového ložiska zlata, průzkum primárních ložisek zlata (Tanzánie 1989 - 2008)
 • regionální vyhledávání ložisek zlata (Burkina Faso, 1995 - 1999)
 • semidetailní a detailní ověřování anomálií Au, výpočty zásob (Burkina Faso 1995, 1996 - 1999)
 • řízení exploatace ložiska zlata Tourouba (Burkina Faso 1999)
 • organizace geologického průzkumu a zajištění služeb pro subdodavalele v Kongu, kontrakt výstavby hydroenergetických zdrojů (Kongo-Brazzaville 2000)
 • průzkum rozsypového ložiska zlata (Ghana 2001)
 • účast na realizaci projektu regionálního průzkumu v severním Sudánu (Sudán 2001 - 2002). Kompletní začlenění námi vyvinuté metodiky Au prospekce do tohoto projektu.
 • účast na projektu ocenění energetického potenciálu černých břidlic (Burkina Faso 2001 - 2002)
 • kompletní realizace průzkumu, otvírky a těžby rozsypového ložiska Au (Kongo-Brazzaville 2002 - 2008)
 • podstatná účast na projektu "ocenění zrojů zlata v odpadech domorodé těžby" (Burkina Faso 2003 - 2005)
 • průzkum rozsypových ložisek zlata (Guinea 2004 - 2008)


Asie
 • prognózní studie - polymetalické rudy, porphyry copper (sz. Mongolsko 1987 - 1988)
 • odběry stream samples - (severní Mongolsko 1989)
 • průzkum rozsypových ložisek zlata a kasiteritu (severní Vietnam 1989)
 • průzkum ložisek uhlí (severní Vietnam 1989)
 • regionální geochemická prospekce a mapování (centrální Irán 1993 - 1994)
 • průzkum ložisek uhlí (severní Irán 1995 - 2000)
 • prospekce drahých kamenů a průzkum ložiska granátů (centrální Mongolsko 1999 - 2000)
 • geologický servis při těžbě ložiska uhlí (Malajsie - Sarawak 2001)
 • realizace otvírky a těžby rozsypového ložiska Au (Kazachstán 2004 - 2005)
Krajina v centrálním Mongolsku
Krajina v centrálním Mongolsku