EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesZlato - sz. Burkina Faso 1995 - 1999

Zpět na Burkina Faso 1995 - 2005


Dlouhodobý rozsáhlý projekt prováděný pro soukromého investora. Průzkumné práce v Burkině Faso probíhaly kontinuálně od roku 1995 do roku 1999. Průzkumné práce byly orientované převážně na zlato. Posuzovány byly také ložiskové výskyty Mn rud (Kiere), grafitu (Gan) a polymetalických rud (Gan). • průzkumné území You (1 km2)
  • Posouzení perspektiv dobývání zlata na lokalitách You a Kumbuala, mělké technické práce (šlichová prospekce - eluviální sedimenty 1:10 000, litogeochemie)

 • průzkumné území Lankoe (500 km2)
  • Regionální geochemický průzkum, měřítko 1:100 000 (šlichová prospekce - aluviální sedimenty, řečištní sedimenty, 500 km2)
  • Semiregionální geochemický průzkum, měřítko 1:50 000 (šlichová prospekce zlata - eluviální sedimenty, profily, litogeochemie, 250 km2)
  • Ověřování anomálií, měřítko 1:25 000 - 1:5 000 (šlichová prospekce zlata a metalometrie - profily, litogeochemie, technické práce, 5 lokalit, 20 km2)
  • Operativní výpočty zásob zlata
  • Základní technologický výzkum a zpracování technologických dat, návrh exploatace ložiska zlata (primární rudy)
  • Zajištění těžby, úpravy a výkupu zlata na ložisku Tourouba
  • Průzkum odpadů po těžbě a úpravě, zpracování odpadů

 • průzkumné území Boussoum (500 km2)
  • Regionální geochemický průzkum, měřítko 1:100 000 (šlichová prospekce - aluviální sedimenty, řečištní sedimenty, 500 km2)
  • Ověřování anomálií, měřítko 1:25 000 - 1:5 000 (šlichová prospekce zlata a metalometrie - profily, litogeochemie, technické práce, 2 lokality, 4 km2)


Fotogalerie
(klikni pro další fotografie)
Terénní a laboratorní báze
Dokumentace a vzorkování
Technické práce
Zpracování technologických vzorků
Zlato