EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesČerné břidlice 2001 - 2002

Zpět na Burkina Faso 1995 - 2005


Spolupráce na projektu "Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí"
  • organizační zajištění projektu v Burkině Faso
  • detailní průzkumné (výzkumné) práce - odběry litogeochemických vzorků, mapování, příprava základních topografických podkladů, kamerální a vyhodnocovací práce


Detailně ověřovaná lokalita GAN
Detailně ověřovaná lokalita GAN
  Vzorkování průzkumné rýhy
Vzorkování průzkumné rýhy
  Eluvium černé břidlice
Eluvium černé břidlice
 
Detailně ověřovaná lokalita GAN
Detailně ověřovaná lokalita GAN
  Detail výchozu černých břidlic
Detail výchozu černých břidlic
  Lateritizované výchozy černých břidlic - Tougan
Lateritizované výchozy černých břidlic - Tougan