EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesZlato - tailings 2003 - 2005

Zpět na Burkina Faso 1995 - 2005


V současné době probíhající projekt "Ocenění zdrojů zlata v odpadech domorodé těžby v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití". Zajišťujeme metodické vedení projektu
  • metodická příprava projektu
  • organizační zajištění projektu v Burkině Faso
  • terénní práce - odběry vzorků, zajištění činnosti terénní laboratoře, zpracováni a vyhodnocení vzorků metodou EXPLO-MINE

Projekt má působnost po celém území Burkiny Faso.


Odvaly po těžbě a úpravě systémem
Odvaly po těžbě a úpravě systémem "vannage"
  Odvaly těžby křemenných žil - oblast Titao
Odvaly těžby křemenných žil - oblast Titao
  Odpady úpravy - Tourouba
Odpady úpravy - Tourouba
 
Částěčně přetěžené odvaly - Tourouba
Částěčně přetěžené odvaly - Tourouba
  Aplanovaná hlavní dobývka s odvaly - Bouda
Aplanovaná hlavní dobývka s odvaly - Bouda
  Odvaly okolo dobývek - Bouda
Odvaly okolo dobývek - Bouda