EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesKongo 2000 - 2005

Zpět na Realizované projekty


V Kongu - Brazzaville naši specialisté působí od roku 2000.


V letech (2000-2001) zajišťovali přípravu projektu výstavby hydroenergetických zdrojů v sz. Kongu.
  • organizační servis (logistika)
  • zajištění základních topografických prací,
  • inženýrsko-geologický průzkum a geofyzikální práce.

V současné době kompletně zajišťujeme projekt těžby rozsypových ložisek zlata v sz. části Konga.
  • návrh technologie úpravy
  • zajištění průzkumného a těžebního souboru v České Republice.
  • kompletní zajištění organizace celého projektu v Kongu. (licence, ap.)
  • průzkum Au rozsypů, odhad zdrojů a výpočet zásob.
  • zajištění přípravy těžby

Nadále se podílíme na organizačním zajištění kontraktů pro výstavbu malých hydroenergetikých zdrojů.

Fotogalerie
(klikni pro další fotografie)
Kongo 2000 - 2001
Kongo 2003 - 2005