EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesKongo 2000 - 2001

Zpět na Kongo 2000 - 2005


Zaměření základního topografického bodu
Zaměření základního topografického bodu
  Průzkumná linie
Průzkumná linie
  Zaměřování průzkumných sond
Zaměřování průzkumných sond


Krajina v sz. Kongu
Krajina v sz. Kongu
  Průzkumná linie
Průzkumná linie