EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesSúdán 2001 - 2002

Zpět na Realizované projekty


Spolupráce na regionálním geochemickém průzkumu realizovaném v severním Sudánu (Nůbijská poušť)


Průzkumné práce probíhaly na třech rozsáhlých licencích investora, oblast průzkumu 40 000 km2. Systém odběru, zpracování a vyhodnocení vzorků byl proveden výhradně metodou EXPLO-MINE.

  • šlichová prospekce, řečištní sedimenty - odběry, zpracování a vyhodnocení vzorků recentních sedimentů suchých recentních vádí, měřítku 1:200 000 - 1:100 000
  • odběry litogeochemických vzorků hornin s projevy mineralizace.
  • semidetailní ověřování anomálií šlichové prospekce - geologické mapování, litogeochemické vzorky.
  • orientační ověření Au rozsypů ve fosilních Nilských terasách


Pyramidy u Jebel Barkalu - Karima
Pyramidy u Jebel Barkalu - Karima
  Rameno Nilu u čtvrtého kataraktu
Rameno Nilu u čtvrtého kataraktu
  Křemenné valy v centru
Křemenné valy v centru "Bayuda Desert"
 

"Nubian desert" - Keraf shear zone
  Granitoidy jv. od Station 6
Granitoidy jv. od Station 6
  Migmatitové terény západně od Jebel Kuror
Migmatitové terény západně od Jebel Kuror
 
Výstavba terénní základny - Nageim
Výstavba terénní základny - Nageim
  Luxusní terénní základna na St. 6
Luxusní terénní základna na St. 6
  Terénní základna západně od Jebel Kuror
Terénní základna západně od Jebel Kuror