EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesProspekční metoda EM


Specifická metoda kvantitativních mineralogických analýz zlata ve vzorcích aluvií, eluvií i primárních hornin prováděná v terénní gravitační laboratoři.

Za hlavní přínos této metody považujeme velmi dobrou úroveň detekce submikroskopických zrn zlata od velikosti cca 3-5 µm, která je důvodem vysokých koeficientů korelace s chemickými analýzami Au - běžně v úrovni R2 0,8-0,9.

Typický pohled na vzorek při vyhodnocení - relativně hrubozrnné zlato.
Zvětšeno 30×
Zvětšeno 30×
Zvětšeno 200×
Zvětšeno 200×


Metoda EXPLO-MINE může být využita ve všech etapách průzkumných pracích jako hlavní nebo pomocná metoda vyhodoncení vzorků. Velmi významné je její využití:
 • v úvodních fázích zhodnocení ložiskového potenciálu neznámých území nebo ložiskových indicií
 • při technologických výzkumech gravitační upravitelnosti zlatonosných surovin a kontrolách ztrát gravitační úpravy zlata

Použití a ověření:
 • Burkina Faso (1995 - 1999 vyhodnoceno > 10 000 vzorků)
 • Sudán (2001 - 2002 vyhodnoceno > 2 500 vzorků)
 • Burkina Faso (2003 - 2005 vyhodnoceno > 1000 vzorků)
 • Kongo-Brazzaville (2003 - 2008 vyhodnoceno > 2000 vzorků)
 • Tanzanie (2007 - vyhodnoceno > 1000 vzorků)

Mineralogické vyhodnocení vzorků
Mineralogické vyhodnocení vzorků
Výhody:
 • rychlost vyhodnocení a velmi nízké nároky na vybavení terénní laboratoře
 • průběžné zpracování a vyhodnocování vzorků umožňuje operativní změny v situování průzkumných sítí a technických prací včetně jejich rozsahu a hloubky
 • rychlé vymezení perspektivních území, mineralizovaných zón nebo zlatonosných žil umožňuje včasné vyloučení neperspektivních území nebo falešných anomálií z dalšího průzkumu
 • laboratoř je součástí terénního campu nebo základny a výsledky stanovení zlata jsou k dispozici do několika dnů po odběru vzorků
 • mineralogické vyhodnocení časově nenarušuje přípravu všech vzorků na chemické analýzy a je malou finanční zátěží průzkumu
 • vyhodnocení dílčích souborů mineralogických analýz zlata umožňuje značnou redukci počtu chemických analýz Au (podle měřítka až o 80%)
 • metoda je vhodná pro všechna měřítka průzkumu (regionální i detailní)

Operativní zpracování a vyhodnocení vzorků dovoluje rychlé a levné ověření zlatonosnosti neznámých území všech měřítek i známých nebo objevených indicií Au rud. Etapy průzkumu mohou probíhat bez ohledu na výsledky chemických analýz Au, které dodatečně přesně kvantifikují kvalitu konturovaných anomálií nebo rudních objektů. Návaznost terénních etap je tak v předstihu k chemickým analýzám a jejich vyhodnocení. Příklad aplikace metody           Činnost terénní laboratoře