EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesZ činnosti laboratoře

Zpět na Prospekční metoda EM


Podmínkou pro využití výhod této metody je zřízení terénní laboratoře, která je schopna zajistit plynulý servis pro 1 - 3 terénní geologické a vzorkovací skupiny.

Zásobování terénní laboratoře vodou
Zásobování terénní laboratoře vodou

Rýžování vzorků v terénní laboratoři
Rýžování vzorků v terénní laboratoři
 • Terénní laboratorní skupina:
  • laboratorní specialista (geolog) s mineralogickou praxí (Explo-Mine)
  • 1 zaučený předák pracovní směny
  • 3-8 laboratorních dělníků (podle typu a objemu vzorků)
  • 1 kuchař
  • 1 noční hlídač

Technické zázemí: jednoduché vybavení gravitační a mineralogické laboratoře, zdroj vody, zdroj el. energie (ze sítě nebo elektrocentrála min. 1,5-2,5 kWh)


Standardní laboratorní operace:
 • zdrobňování ("100%" -1mm)
 • třídění a sítové analýzy
 • rýžování nebo jiné gravitační operace (podle vybavení laboratoře)
 • vážení
 • kvartace
 • magnetická separace
 • příprava kvartů vzorků na jiné analýzy (50-200 g/zrnitostní frakce)
 • zpracování technologických vzorků (zdrobnění, třídění, plavení)
 • kvantitativní mineralogické analýzy zlata
 • doplňkové mineralogické analýzy (těžké minerály)
 • vážení zlata, přepočty výnosu zlata do gravitačního koncentrátu
 • balení, evidence a archivace vzorků

Typy vzorků a kapacita laboratoře:
 • sedimenty a lateritová rezidua 30-70 vzorků/den (0,4-0,8 m3)
 • litogeochemické vzorky pevných hornin 30-70 vzorků/den (120-280 kg)
 • technologické vzorky a výlomy primární rudy (400-1000 kg/den)
 • technologické vzorky odpadů po těžbě (1 - 5 tun/den)