EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesServis pro small mining


Naši specialisté vypracovali a realizovali rozsáhlé regionální projekty na vyhledávání, průzkum a technologický výzkum rozsypových a primárních ložisek zlata (Burkina Faso, Ghana, Sudán, Kongo-Brazzaville, Guinea). Podíleli se na ověřování rozsypových ložisek staurolitu, granátu, monazitu, zirkonu, xenotimu, rutilu a kasiteritu (České republika). Úspěšně realizovali detailní průzkum několika rozsypových ložisek staurolitu, průmyslových granátu a šperkařských granátů (Česká republika, Mongolsko).

Naši specialisté řídili (průzkum, technologický výzkum, pilotní pokus těžby a úpravy, provozní těžba a úprava, výroba slitků zlata nebo finálních koncentrátů a produktů):
 • těžbu rozsypového ložiska zlata v Tanzánii
 • semiindustrielní těžbu rozsypového ložiska průmyslového granátu včetně finální úpravy a komercializace granátových abraziv (Svojanov - Česká republika)
 • těžbu rozsypového ložiska šperkařských granátů včetně finální úpravy a komercializace hlavního produktu a vedlejších produktů (Vestřev - Česká republika)
 • průzkum a technologický výzkum rozsypových ložisek Au (Burkina Faso)
 • těžbu primárního ložiska Au v sz. Burkině Faso (průzkum, technologický výzkum, těžba a úprava, výroba Au koncentrátu)
 • úspěšný provozní pokus gravitačního získávání zlata z odpadů těžby "artisanal exploitation" (Burkina Faso)
 • průzkum a otvírku rozsypových ložisek zlata v Kongu-Brazzaville (návrh a příprava technologického vybavení a logistika)
 • těžbu rozsypového ložiska zlata v Kazachstánu

V současné době komplexně zajišťujeme přípravu a technologický servis pro projekty těžby zlata v Kongu - Brazzaville a Burkině Faso.

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem z průzkumu a úpravy surovin z rozsypů a primárních rud Au provedeme:
 • základní i těžební průzkum surovin rozsypů, včetně výpočtu zásob
 • odběry a zpracování technologických vzorků a základní technologický výzkum suroviny
 • navrhneme optimální technologické řešení úpravy včetně ekonomického zhodnocení investičního záměru (cash flow)
 • zajistíme výrobu, dopravu, sestavení a provoz úpravny včetně zdrojů procesní vody a elektroinstalací
 • zajistíme výrobu finálního produktu v kvalitě odpovídající běžným standardům
 • zajistíme chod těžby a úpravy

Pro další informace klikni na obrázek
Úprava primárních Au rud
Úprava surovin z rozsypů
Artisanal mining