EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesÚprava primárních Au rud

Zpět na Servis pro small mining


Malé úpravny vhodné pro úpravu primárních Au-křemenných rud v aridním klimatu subsaharské Afriky

Technologická linka na zpracování velkoobjemových vzorků
Technologická linka na zpracování velkoobjemových vzorků
Pro zpracování Au křemenných rud z malých a bohatých primárních ložisek zlata v územích s intenzívními projevy lateritizace (např území birrimienu západní Afriky) lze alternativně využít jednoduché gravitační technologie. Semimobilní gravitační úpravny s kapacitou do 20 t/den, zahrnují obslužně jednoduché okruhy primárního drcení, mletí a finální mokrou gravitační úpravu s maximální recirkulací procesní vody. režim malých úpraven je snadné operativně přizpůsobovat konkrétním podmínkám (zejména změny kovnatosti, melitelnost rudy, stupeň otevřenosti zrn a spotřeba disponibilní vody).
Gravitační zpracování je zakončeno produkcí vysokoprocentního Au koncentrátu (zlatý prach, znečištění do 5 váhových %) nebo výrobou zlatých slitků přímo v areálu úpravny.
Dobré výtěžnosti gravitační technologie při zpracování zlato-křemenné rudniny ověřené na různých lokalitách v Burkině Faso umožňují vyloučit použití chemických činidel a rtuti (výtěžnost Au do gravitačního koncentrátu až 80-85%).

Podle konkrétních výsledků prospekce a v návaznosti na výpočet zásob provedeme:
  • odběry a zpracování technologických vzorků
  • základní technologický výzkum primárních rud
  • navrhneme optimální technologické řešení gravitační úpravy včetně ekonomického zhodnocení investičního záměru (cash flow)
  • zajistíme výrobu, dopravu, sestavení a provoz úpravny včetně zdrojů procesní vody a elektroinstalací
  • zajistíme výrobu koncentrátů zlatého prachu nebo zlatých slitků
  • při nedostatku investičních prostředků zajistíme parcelaci a infrastrukturu ložiska a výkup zlata

Základní technologické výzkumy můžeme provést s minimálním vybavením přímo na lokalitě.

Příklady navržených technologických uzlů zdrobnění křemenné rudy pro gravitační úpravu na ložisku Tourouba, Burkina Faso

1. varianta
 Primární drcení     
 Dopravník   Výkon primárního drcení:  6 - 10 t/hod 
 Vibrační třídič 800×2000   Zrnitost:  max 300/25 mm 
 Čelisťový drtič (granulátor) 180x600   Hmotnost:  7,2 t 
 Náhradní díly - drtič   Spotřeba el. energie:  29,5 kWh 
 Konstrukce     
 Náhradní díly - mlýn     
 Technologické OK     
     
 Primární mletí     
 Dopravník   Průměrný výkon primárního mletí:  0.9-1 t/hod 
 Kulový mlýn 1.2×3.0 (dvoukomorový)   Melitelnost:  0,7 (VTI) 
   Zrnitost:  max 25/90% -0.09 mm 
   Hmotnost:  23,6 t 
   Spotřeba el. energie:  59,75 kWh 

Technologické schéma drtící linky

Celková cena (EXW - k 12/2002): do 200 000,- EUR (bez daně (22%), projektování, balení, dopravy, montáže)
Termín dodání linky přepravci: 6 měsíců od podepsání kontraktu a první splátky (40 - 60%).


2. varianta
Primární drcení    
 Ocelové zásobník 10m3   Výkon primárního drcení:  6 - 12 t/hod 
 Vibrační podavač   Zrnitost:  max 300/30 mm 
 Čelisťový drtič 200×800   Hmotnost:  8,6 t 
   Spotřeba el. energie  33,0 kWh 
     
 Primární mletí     
 Ocelový zásobník 10 m3   Průměrný výkon primárního mletí:  1,5 t/hod 
 Pásový podavač   Melitelnost:  0,7 (VTI) 
 Korečkový dopravník   Zrnitost:  max 30/85% -1 mm 
 Kulový mlýn 15/15   Hmotnost:  48,1 t 
 Spirální třídič   Spotřeba el. energie:  63,9 kWh 
 Technologické OK     

Technologické schéma drtící linky

Celková cena (EXW - k 12/2002): do 300 000,- EUR (bez daně (22%), projektování, balení, dopravy, montáže).
Termín dodání linky přepravci: 6 měsíců od podepsání kontraktu a první splátky (40 - 60%).