EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesArtisanal mining

Zpět na Servis pro small mining


Artisanal mining
Artisanal mining
Naši specialisté získali při dlouholetém působení v Burkině Faso hluboké (exkluzívní) znalosti systému a organizace primitivní domorodé těžby (přímá dlouhodobá účast našich specialistů na organizaci primitivní těžby a výkupu zlata na objektech těžených systémem "West African Artisanal Mining"). Naše zkušenosti s tímto alternativním způsobem těžby a zejména s organizací, způsoby a technickými a ekonomickými limity úpravy zlatonosných rudnin považujeme za výjimečné.

O zpracování Au křemenných rud na objektech "Artisanal Mining" Burkiny Faso

Na základě získaných poznatků jsme navrhli klasifikaci odpadů domorodé těžby a úpravy a vypracovali a ověřili jednoduchou metodiku průzkumu a zpracování některých typů odpadů vzniklých při podpovrchové těžbě křemenných Au-rud. Tyto poznatky jsou v současné době ověřovány v rámci projektu mezistátní pomoci (projekt zlato-tailings).

Metodika průzkumu vychází z dobré znalosti způsobů a ekonomických limitů domorodé těžby a úpravy. Princip metody zpracování je přizpůsoben místním podmínkám, preferujeme hlavně gravitační metody založené na detailní znalosti technologických parametrů jednotlivých odpadů. Velkou předností metody zpracování jsou zejména velmi nízké investiční náklady, vyplývající z využití místních zdrojů pro výrobu zařízení pro těžbu a úpravu.
Příprava těžby a úpravy zahrnuje vybudování terénní základny a investičně nenáročné úpravny včetně zaškolení místních pracovníků. Kapacita úpravy je závislá na výkonu třídění a zdrojích procesní (technologické) vody. Nízké náklady průzkumu i provozních nákladů těžby a úpravy vyplývají z již dříve zjištěných a obecně použitelných zákonitostí distribuce zlata v odpadech a jednoduché a účinné metodice průzkumu a technologie zpracování suroviny.
Nutné investiční náklady snižuje i produkce zlata, která postupně narůstá již od úvodních etap průzkumu.

Způsob těžby a zpracování je z důvodu malých objemů zásob, legislativních podmínek a dalších specifik oblasti, vhodná zejména pro místní soukromé investory (Mali, Burkina Faso, Guinea).

Poznámka - na většině objektů těžených systémem "Artisanal Mining" velmi nízké zásoby suroviny i zlata v odvalech, haldách i odkalištích neumožňují průmyslové využití)