EXPLO-MINE - Exploration and Mining services

Exploration and Mining services Nabídka služeb Zkušenosti Realizované projekty Prospekční metoda EM Servis pro small mining Kontakt English version La version français Česká verze
 

 


EXPLO-MINE - Exploration and Mining servicesO zpracování Au křemenných rud

Zpět na Artisanal mining


Těžba křemenné žíly - úvodní fáze
Těžba křemenné žíly - úvodní fáze
Na podpovrchově těžených objektech Artisanal Mining se upravuje Au křemenná ruda s volným převážně velmi jemnozrnným zlatem (až 50 - 60 % hmotnostních pod 0,1 mm a 95 - 99 % hmotnostních pod 0,5 mm).
Primární drcení rudy
Primární drcení rudy

Drcení rudy v moždířích
Drcení rudy v moždířích
"Bilanční" ruda s obsahy přes 20 (10) g/t Au (běžně okolo 50-100 g/t Au) je vytříděna převážně již v podzemí. Po vytěžení rudy na povrch dochází k dalšímu opakovanému třídění a zdrobnění na velikost pod 100 - 150 mm. Běžně je vyřazována ruda s obsahy okolo 10 - 15 g/t Au.
Po přepravě do prostoru úpravy je ruda nejprve primitivně roztlučena kladivem na velikost cca 30mm. Následuje drcení v kovových hmoždířích, kde je 85%-90% rudy zdrobněno pod 1 (0,8) mm (oko domorodého sítka na mouku). Tato surovina je slangově nazývána "gnaka". Zbytek suroviny -nadsítné (cca 10-15%) tvoří špatně drtitelná zrna křemene o zrnitosti 1-4 mm(slangově "kricy").
"Gnaka" je přímo plaveno na jednoduchých splavech. Poměrně vysoká účinnost splavů je dosažena pomalým plavením za relativního nedostatku vody (pokud rudu plaví specialisté). Voda je dokonale využita, opakovaně recirkulována a praktická spotřeba vody může klesnout i pod 0,5 tuny vody na 1 tunu rudy. Vyplavený materiál je obvykle zachytáván a znovu plaven."Gnaka" bohaté rudy je po plavení vysušeno a mleto v primitivních mlýnech na obilí. Produkt po mletí je znovu plaven. V případě nízkého obsahu Au zjištěného při prvním plavení, "gnaka" mleto není a je deponováno na haldách.
"Kricy" bohaté rudy je bez plavení přímo mleto v mlýnech a následně plaveno. "Kricy" chudé rudy není plaveno ani mleto a je deponováno na haldách.
Odpady po několikanásobném plavení tvoří drobné i větší haldičky v prostoru úpravy.
Koncentráty ze splavů jsou zpracovány na pánvích. Získaný černý koncentrát je vysušen a dále čištěn magnetem a vyfoukáváním (čištění koncentrátů). V některých oblastech je používáno loužení v kyselině dusičné, běžně je používána amalgamace.
Výsledkem zpracování je poměrně čistý koncentrát zlatého prachu (znečištění většinou do 5 %) nebo "zlatá houba" po odpaření rtuti nebo přímo zlaté slitky.

Poznámka:  -
-
bohatší odpady úpravy jsou často znovu mlety a plaveny, případně jen plaveny.
místo drcení rudy v moždířích je dnes na některých těžebnách nahrazováno přímým mletím v primitivních mlýnech.


Mletí rudy na primitivních mlýnech
Mletí rudy na primitivních mlýnech
Plavení podrcené rudy
Plavení podrcené rudy

Koncentrát zlatého prachu
Koncentrát zlatého prachu
Rýžování koncentrátů
Rýžování koncentrátů